Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy


(vyplňte tento formulář a pošlete jej v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(dopište jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a případně e-mailovou adresu)

Oznamuji/oznamujeme*, že tímto odstupuji/odstupujeme* od smlouvy o poskytnutí Zboží:

Zboží:

Identifikační kód:

Datum objednání Zboží:

Vaše jméno a příjmení:

Vaše adresa:

Číslo bankovní účet pro vrácení poskytnutých peněžních prostředků:

Pokud zasíláte odstoupení v listinné podobě, připojte svůj podpis: _____________________

Datum:

* Nehodící škrtněte